+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

 

Булгеоинвест – геоложки проучвания, височинни работи, екологично и геозащитно строителство

“БулГеоинвест” ЕООД е регистрирано през 2003 година. Фирмата е специализирана в геоложките проучвания, височинните работи, екологичното и геозащитно строителство. В състава са включени специалисти – инженер-геолози, хидрогеолози, геодезисти а така също алпинисти, строители и монтажници с висока професионална квалификация и богат опит.

“БулГеоинвест” ЕООД разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и комуникационно оборудване за инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, а така също за безопасно, бързо и качествено извършване на монтажни и укрепителни работи по високи откоси, сгради и трудно достъпни места. Имаме апаратура за геоложки сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 300 метра и за направа на анкери в трудно достъпни участъци. Извършваме огледи на дълбоки сондажи с подводна телевизионна камера, почистване и ремонт на сондажни кладенци, също така монтаж и поддръжка на помпени инсталации.

 

Геоложки проучвания


“Булгеоинвест” ЕООД е специализирано в геоложките проучвания.

Проектиране


„Булгеоинвест“ ЕООД е с богат опит в проектирането на съоръжения за добив на подземни води и геотехническото проектиране.

Сондиране


Геоложки сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 300 метра.

Височинни монтажи


Специализирани алпийски височинни работи.


Последни новини