+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Водоснабдителни и водопонижителни сондажи и системи

Списък на по-важни хидрогеоложки проучвания и проекти на водоснабдителни и водопонизителни съоръжения, изпълнявани от „Булгеоинвест“ ЕООД:

*Проектиране, изграждане и саниране на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции Б 01 – “Аерогара София”, Б 02 – гр. Благоевград, Б 03 – гр. Петрич, Б 15 – “Западен парк” – София, Б 26 – бул. “Шипченски проход” – София и Б 36 – Владая на “Лукойл България” ЕООД, 2003 – 2010 г.

* Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за техническо водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпеното оборудване на бензиностанции 7151 – бул. “Симеоновско шосе” – гр. София, Петролна база – Враца на “Петрол” АД, 2004 – 2010 г.

* Почистване, саниране, ремонт и оглед с дълбоководна камера на тръбни кладенци на “Топлофикация” АД, ТР “София”, ТР ”Земляне” – 2006 – 2013. Инвеститор „Топлофикация – София“ ЕАД.

* Проектиране и изграждане на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води, доставка, монтаж и поддръжка на помпено оборудване на „Резиденшъл парк София”, Инвеститор – „Резиденшъл парк София”, 2008 г.

* Проучвания за геоложките и хидрогеоложките условия на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване на градовете Гоце Делчев, Банско и Асеновград („Техническа помощ на интергриран проект във водния сектор за градовете Асеновград, Гоце Делчев и Банско (European AID 124486/D/SV/BG). 2009 г., Инвеститор – Консорциум „Далем – Кокс – Пехер“.

* Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на градовете Никопол, община Никопол и Тръстеник, община Долна Митрополия”. Прединвестиционни проучвания на одобрените инвестиционни компоненти. Подобект: Водопроводна и канализационна мрежи. Част: Геология. 2009 г., Инвеститор – „Акваинс“ ЕООД

* Хидрогеоложки проучвания и миграционни опити за топлоснабдяване с геотермална енергия на производствена сграда на Сентилион България. 06.2011. Инвеститор – Сентилион – България

* Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „София Саут Ринг Мол”. ІІ.2012 .Инвеститор – „Данаос Девелопмънт” АД.

* Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания, математическо моделиране и разработване на вариантни решения за отводняване на площадката и строителните изкопи на ПСОВ – Враца. ХІ.2012. Инвеститор – Велдер ООД.

* Хидрогеоложко проучване и проектиране на тръбни кладенци за поливно водоснабдяване с подземни води на „Технологичен парк – София”. 2014 .Инвеститор – „София Тех Парк” АД.