+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

За нас

“БулГеоинвест” ЕООД е регистрирано през 2003 година. Фирмата е специализирана в геоложките проучвания, височинните работи, екологичното и геозащитно строителство. В състава са включени специалисти – инженер-геолози, хидрогеолози, геодезисти а така също алпинисти, строители и монтажници с висока професионална квалификация и богат опит.

“БулГеоинвест” ЕООД разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и комуникационно оборудване за инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, а така също за безопасно, бързо и качествено извършване на монтажни и укрепителни работи по високи откоси, сгради и трудно достъпни места. Имаме апаратура за геоложки сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 300 метра и за направа на анкери в трудно достъпни участъци. Извършваме огледи на дълбоки сондажи с подводна телевизионна камера, почистване и ремонт на сондажни кладенци, също така монтаж и поддръжка на помпени инсталации.

Фирмата е изпълнила стотици инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за нуждите на строителството и за водоснабдяване с подземна вода. Проектирали сме и сме построили множество геозащитни съоръжения, свързани с укрепването на скални откоси и предпазване на инженерни съоръжения и сгради от срутища и свлачища. Изготвили сме проектите и сме изградили стотици сондажни кладенци, монтирали сме и поддържаме множество помпени и хидрофорни системи за добив на подземна вода.

“БулГеоинвест” ЕООД изпълнява също така височинни ремонтни работи, свързани с укрепване на слаби места по високи скални откоси, ремонти и монтажи на високи сгради и трудно достъпни места.

Управител на дружеството е доц. д-р Ивайло Иванов.