+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания

Списък на по-важни инженерногеоложки проучвания, изпълнявани от „Булгеоинвест“ ЕООД:

* Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за „Сердика център” на бул. “Ситняково”, 2006 – 2009 г., Инвеститор – ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД.

* Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за „Европа център” на бул. “Цар Борис ІІІ”, 2006 – 2009 г., Инвеститор – ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД.

* Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за Метростанции 7,8 и 9, вентилационни шахти 7-8 и 8-9, 2006 – 2009 г., Инвеститор – Тайсей корпорейшън.

* Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за обект „Акрополис България”, 2007 – 2008 г., Инвеститор – Акрополис България.

*Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за Многофункционална спортна зала „София”, 2009 г., Инвеститор – Главболгарстрой АД.

* Инженерногеоложки проучвания за разширение на ТЕЦ Пловдив. 2009, 2010. Инвеститор – EVN – България.

* Хидрогеоложки проучвания и миграционни опити за топлоснабдяване с геотермална енергия на производствена сграда на Сентилион България. 06.2011. Инвеститор – Сентилион – България

* Инженерногеоложки проучвания за ветрогенераторен парк – с. Дрянковец, обл.Бургас. 2011. Инвеститор – Електрауиндс – Белгия.

* Инженерногеоложки проучвания за жилищна сграда в жк „Младост 3“. І.2012. Инвеститор – „СМ – 5“ ООД.

* Инженерногеоложки проучвания за разширяване на пристанищен терминал Бургас изток – ІV. 2012. Инвеститор – БМФ Порт Бургас ЕАД.

* Инженерногеоложки проучвания за водопровод и канализация на гр. Свиленград. 2013. Инвеститор – Община Свиленград.

* Инженерногеоложки проучвания за водопровод и канализация на гр. Червен бряг. 2013. Инвеститор – Община Червен бряг.

* Инженерногеоложки проучвания за осем радиокомуникационни съоръжения за информационна система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) . 2014. Инвеститор – ДП „Пристанищна инфраструктура“.

* Пристанище Бургас – Изток, Терминал 2. Временна линия за претоварване на зърнени товари със сглобяеми, преместваеми силози. Инженерногеоложки проучвания, 2014. Инвеститор – „БМФ – Порт Бургас“ ЕАД.

* Инженерногеоложки проучвания за направа на пешеходен подллез под жп линия в кв. „Горна баня“, гр. София 2015. Инвеститор – НКЖИ.

* Инженерногеоложки проучвания за водопровод и канализация на кв. „Левски-г“, гр. София. 2015. Инвеститор – Столична община.

* Инженерногеоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания в Сердика Център, 2015. Инвеститор – ЕЦЕ – България.

* Десет броя инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за укрепване на слаби места по жп линии, 01. 2015 – 12.2015. Инвеститор – НКЖИ

* Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за логистична база и заводска подстанция на „Биовет“ АД, гр. Пещера, 01.2016. Инвеститор – „Биовет“ АД

* Инженерногеоложки проучвания за висока сграда в кв. „Дианабад“, София, 01.2016. Инвеститор – „Артекс инженеринг“ АД

* Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания за високи жилищни сгради в гр. Пловдив, 04.2016. Инвеститор – „Елеганс Билдинг“ ООД