+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Общи

Вътрешен оглед на напорен тръбопровод 2 на ПАВЕЦ „Чаира“

В края на м. април и началото на м. май 2016 г., по договор с НЕК – ЕАД, специалисти на „Булгеоинвест“ ЕООД изпълниха изключително сложен в техническо отношение вътрешен оглед на напорен тръбопровод № 2 на ПАВЕЦ „Чаира“. При огледа беше използвана алпийска техника, лодки и специализирано фотографско оборудване.

Проучвания за строителство на високи жилищни сгради в Пловдив

През м. април 2016 г. „Булгеоинвест“ ЕООД завърши инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания за строителство на високи жилищни сгради в гр. Пловдив. При проучването бяха направени голям брой полеви и лабораторни изследвания, даващи всички възможни данни за проектирането. Заедно с инженерногеоложкото проучване се проведе и предварителен мониторинг на сляганията и състоянието на съседни улици и сгради.

Инженерногеоложки проучвания за „Западен парк“ в София

Съвместно с „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД, специалисти на „Булгеоинвест“ ЕООД изпълниха инженерногеоложки проучвания за реконструкция на „Западен парк“ в гр. София. Проектът се финансира от Столична община.

Проучване за висока сграда с над 20 етажа в кв. „Дианабад“ София

Специалисти на „Булгеоинвест“ ЕООД приключиха инженерногеоложкото проучване за висока сграда, с над 20 етажа, в кв. „Дианабад“, гр. София. Проектирането и строителството се изпълнява от „Артекс Инженеринг“ АД.