+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Drilling

“БулГеоинвест” ЕООД разполага с необходимата апаратура за геоложки сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 300 метра и за направа на анкери в трудно достъпни участъци.

Проучвателно ядково сондиране

– направа на проучвателни ядкови сондажи с дълбочина до 100 метра;
– направа на динамична и статична пенетрация на дълбочина до 30 метра.

Изграждане на сондажни кладенци

– цялостно изграждане на водоснабдителни и водопонизителни сондажни кладенци с дълбочини до 300 метра и диаметър на сондиране до 600 mm.

Доставка и монтаж на помпено оборудване за водоснабдяване с подземни води

– доставка и монтаж на потопяеми и центробежни помпи;
– доставка и монтаж на хидрофорни уредби;
– цялостно решаване на автономни водоснабдителни системи от подземни води за автомивки, хотели и др.

Поддръжка на сондажни кладенци

– почистване, саниране и възстановяване на сондажни кладенци;
– обследване на вътрешността на сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 150 m с помощта на телевизионна камера, запис и препоръки за експлоатация.

Направа на анкери

– хоризонтално и наклонено сондиране и монтаж на анкери (инжекционни и IBO анкери) в скални откоси на големи височини и трудно достъпни места.