+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Height adjustments

Специализирани алпийски височинни работи

“БулГеоинвест” разполага с група от алпинисти и пещерняци с висока професионална квалификация. “Бул“Геоинвест” ЕООД разполага с необходимата техника, екипировка, съоръжения и комуникационно оборудване за безопасно, бързо и качествено извършване на височинни работи.

Основните услуги, които предлагаме в това направление са:

– обрушване и замрежване на слаби места над жп линии и шосета;
– укрепване на високи скални откоси;
– геодезически заснемания на високи скални откоси, – измерване елементите на напукаността и напластяването;
– ремонт на високи съоръжения (комини, водонапорни кули) и сгради..

Топлоизолации и хидроизолации

“БулГеоинвест” предлага монтаж на топлоизолации и хидроизолации, както и цялостно саниране на жилищни и административни сгради. Фирмата разполага с квалифицирани проектанти и монтажници на топлоизолации и хидроизолации. Гаранционен срок за външната топлоизолация и хидроизолация – 10 години.

Основните услуги, които предлагаме са следните:

– монтаж на външни топлоизолации с помощта на алпинисти, от скеле или автовишка;
– монтаж на вътрешни топлоизолации;
– цялостно саниране на сгради, включително топло и хидроизолация, ремонт и подмяна на ВиК, конструктивно обследване, подновяване на арматурни връзки, укрепване и др.

Песъкоструене и хидропесъкоструене на метални съоръжения – мостове, парапети, колони и каменни облицовки

“БулГеоинвест” ЕООД разполага с техника и специалисти за почистване посредством бластиране и хидробластиране на метални конструкции (мостове, халета) и каменни облицовки.