+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Internal inspection of the pressure pipeline 2 of PSHPP “Chaira”

В края на м. април и началото на м. май 2016 г., по договор с НЕК – ЕАД, специалисти на “Булгеоинвест” ЕООД изпълниха изключително сложен в техническо отношение вътрешен оглед на напорен тръбопровод № 2 на ПАВЕЦ “Чаира”. При огледа беше използвана алпийска техника, лодки и специализирано фотографско оборудване.

Comments are closed.