+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Investigation for a high-rise building with more than 20 floors in “Dianabad” Sofia

Специалисти на “Булгеоинвест” ЕООД приключиха инженерногеоложкото проучване за висока сграда, с над 20 етажа, в кв. “Дианабад”, гр. София. Проектирането и строителството се изпълнява от “Артекс Инженеринг” АД.

Comments are closed.