+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

News - Булгеоинвест

Investigation for a high-rise building with more than 20 floors in “Dianabad” Sofia

Специалисти на “Булгеоинвест” ЕООД приключиха инженерногеоложкото проучване за висока сграда, с над 20 етажа, в кв. “Дианабад”, гр. София. Проектирането и строителството се изпълнява от “Артекс Инженеринг” АД.

Engineering geological researches for “Zapaden park” in Sofia

Съвместно с “Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД, специалисти на “Булгеоинвест” ЕООД изпълниха инженерногеоложки проучвания за реконструкция на “Западен парк” в гр. София. Проектът се финансира от Столична община.

Investigations for construction of high residential buildings in Plovdiv

През м. април 2016 г. “Булгеоинвест” ЕООД завърши инженерногеоложките и хидрогеоложки проучвания за строителство на високи жилищни сгради в гр. Пловдив. При проучването бяха направени голям брой полеви и лабораторни изследвания, даващи всички възможни данни за проектирането. Заедно с инженерногеоложкото проучване се проведе и предварителен мониторинг на сляганията и състоянието на съседни улици и сгради.

Internal inspection of the pressure pipeline 2 of PSHPP “Chaira”

В края на м. април и началото на м. май 2016 г., по договор с НЕК – ЕАД, специалисти на “Булгеоинвест” ЕООД изпълниха изключително сложен в техническо отношение вътрешен оглед на напорен тръбопровод № 2 на ПАВЕЦ “Чаира”. При огледа беше използвана алпийска техника, лодки и специализирано фотографско оборудване.