+359 887 516 007
bulgeoinvest@abv.bg

Services

Геоложки проучвания


“Булгеоинвест” ЕООД е специализирано в геоложките проучвания.

Проектиране


“Булгеоинвест” ЕООД е с богат опит в проектирането на съоръжения за добив на подземни води и геотехническото проектиране.

Сондиране


Геоложки сондажи и водоснабдителни кладенци с дълбочина до 300 метра.

Височинни монтажи


Специализирани алпийски височинни работи.